Samarbeten

Vi på Ala Rehab & Gym tycker det är viktigt med idrottsföreningar och den roll de spelar i samhället, vi har i nuläget samarbete i form av sponsring för Trelleborg Vikings samt LUGI Vattenpolo.